Kontakt
Nørregaard
Grafisk
Kommunikation
Langagervej 25
2600 Glostrup
Tlf.: 30 23 46 72
info@norregaard.graphics
Derfor bør din virksomhed få en designrevision
designrevision, design audit, designaudit, design revision
1200
post-template-default,single,single-post,postid-1200,single-format-standard,bridge-core-1.0.6,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-18.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Derfor bør din virksomhed få en designrevision

Den visuelle identitet for en virksomhed fungerer på samme måde, som et sæt tøj fungerer for en person. De skal passe sammen. Ikke kun æstetisk, det er også et spørgsmål om at vise sine værdier for omverdenen. Tænk på hvor meget der bliver fortalt gennem visuelle elementer; derfor er det helt afgørende, at virksomheden har fuld kontrol over sin visuelle identitet.

Alle virksomheder har en visuel identitet

Når din virksomhed starter og udvikler sig, opstår der automatisk visuelle elementer undervejs i processen. Nogle elementer er gennemtænkte, andre er opstået i en håndevending, men der er ikke nødvendigvis grafisk sammenhæng i de mange elementer, der er blevet hobet op i kølvandet på udviklingen.

Uanset hvordan den er opstået, er den visuelle identitet en afgørende faktor for, hvordan omverdenen opfatter virksomheden. Derfor er det vigtigt at den ikke lever sit eget liv, men er under fuld kontrol af ledelsen og understøtter målene.

Designrevision giver overblik

Hvordan får man så orden i det kaos, som er opstået? Det er her designrevision kommer ind. Designrevision er ganske enkelt en systematisk indsamling og analyse af alle visuelle elementer, som repræsenterer virksomheden eksternt og internt.

Det svarer til, at virksomhedens regnskab skal revideres, for at se om den økonomiske balance er i orden, eller at der laves et miljøregnskab for at få kontrol over forbrug og udledning.  Det er fornuftige operationer, som giver overblik og samtidig er redskaber til at lave planlægning og budgetter for virksomhedens udvikling og på længere sigt merværdi.

På samme måde giver en designrevision overblik og er et værktøj til at udvikle virksomheden. Den visuelle analyse kan dog ikke stå alene – den skal sammenholdes med de kerneværdier som virksomheden identificerer sig med og ønsker at kommunikere ud til medarbejdere, kunder og marked. På den måde får man en rettesnor for, hvordan den visuelle identitet skal udvikle sig, og man undgår risiko for at udvikle en utydelig profil, der enten tolkes som useriøs eller helt forsvinder i mediebilledet. I alle henseender er det særdeles vigtigt at styre de visuelle elementer, så de ikke divergerer, men entydigt understøtter virksomhedens identitet.

Designrevision er et samarbejde

I samarbejde med virksomheden indsamles eksempler på alle visuelle elementer som repræsenterer virksomheden. Dernæst laves en systematisk registrering af elementerne og i hvilke sammenhænge de bruges. Logo, typografi, farver, billeder, tegninger, ikoner, piktogrammer, datablade, film,  hjemmeside, app, brevpapir, visitkort, uniformer, køretøjer, skilte, indpakning, formularer, brochurer, annoncer, instruktioner, årsberetning, indretning..

Den systematiske registrering sammenholdes med virksomhedens kerneværdier, som de er formuleret i ledelsens visioner. På denne måde viser designrevisionen, hvor og hvordan de visuelle elementer understøtter eller modarbejder virksomhedens kerneværdier og budskaber. Herefter er det tydeligt hvor der kan sættes ind og i hvilket omfang, så de visuelle elementer fremover vil understøtte virksomhedens kerneværdier.

Ledelsen får et konkret værktøj

Det hele sammenfattes i en rapport med status, konklusion og forslag til at skabe en sammenhængende og stærk grafisk kommunikation og få den i samklang med virksomhedens identitet, kerneværdier og visioner.

Det er ikke nødvendigvis store ting, der skal forandres for få harmoni i tingene, men uanset hvad, giver designrevisionen ledelsen et godt overblik og grundlag for at træffe en kvalificeret beslutning om hvordan der skal prioriteres i den videre planlægning af virksomhedens grafiske identitet og kommunikation.

Designrevisionen er ledelsens værktøj til at træffe de rigtige beslutninger for udvikling af virksomhedens visuelle identitet. Den giver overblik over den aktuelle status og opsummerer og prioriterer de tiltag der vil være mest fordelagtige i en given tidshorisont.

Ved hjælp af designrevisionen er det muligt at skabe nye elementer og fjerne uhensigtsmæssige elementer fra virksomhedens visuelle univers. På den måde sparer virksomheden arbejdstimer ved at gå i den rigtige retning og vinder en meget stærkere, ensartet identitet, som er med til at bringe virksomheden frem mod de mål der er defineret af ledelsen.

En anden vigtig faktor er, at virksomheden skaber værdi ved at styrke sit band og sin synlighed på markedet. Stærke visuelle elementer øger troværdighed, genkendelighed og ihukommelse af en virksomhed – derfor kan det betale sig at lægge seriøs planlægning i virksomhedens grafiske identitet og fremtoning.